Američka privredna komora

Povodom Nacrta budžeta za 2021. godinu, Američka privredna komora u Crnoj Gori (AmCham Montenegro) obratila se donosiocima odluka, predsjedniku Vlade Crne Gore, Zdravku Krivokapiću i ministru finansija i socijalnog staranja, Milojku Spajiću sa namjerom da još jednom ukaže na važnost predvidljive poreske politike i inicira sastanak na kome bi još jednom prodiskutovali ključne preporuke iz AmCham Izvještaja o poslovnom ambijentu za period 2019-2020, a za koje cijenimo da su od presudnog značaja za zadržavanje postojećih i privlačenje novih investitora u Crnu Goru, saopšteno je iz AmCham Montenegro.

“AmCham Montenegro ulaže značajne napore kako bi se ostvarila blagovremena i kontinuirana komunikacija između Vlade Crne Gore i privatnog sektora, u vezi sa svim pitanjima od značaja za poslovni ambijent u Crnoj Gori”, navode u saopštenju.
Prema njihovim riječima, u prilog tome govori i nedavno organizovani događaj ‘Otvoreno sa premijerom’ na kome je glavni gost bio predsjednik Vlade, a na kome smo predstavili AmCham Izvještaj o poslovnom ambijentu za 2019-2020 godinu.
“U sklopu dijaloga koji smo održali ovom prilikom predsjednik Vlade je podržao značaj pravovremene uključenosti poslovne zajednice u donošenje nove i/ili izmjene postojeće regulative od značaja za poslovni ambijent”, kazali su iz AmCham Montenegro.
Dodaju, da kako bi zadržali postojeće renomirane investitore, ali i privukli nove, neophodan je siguran, transparentan i predvidljiv poslovni ambijent.
“Čak 61% kompanija članica je u našem Izvještaju ocijenilo transparentnost procesa donošenja odluka u poreskoj oblasti kao lošu ili veoma lošu. Zbog toga smo ukazali na potrebu unapređenja komunikacije u vezi poreske politike, a sve u cilju postizanja predvidljivosti kao važnog faktora poslovanja”, istakli su u saopštenju.
Kako ističu, česte izmjene sistema oporezivanja i poreskih stopa unose nesigurnost, nepredvidivost i dodatne troškove, te destimulišu aktuelne i potencijalne investitore da ulažu u Crnu Goru.
“Zato, izmjene poreske politike koje treba da otpočnu sa primjenom od sredine fiskalne godine, i to bez najave i konsultacija, imaju izuzetno negativan uticaj na poslovni ambijent, budući da su sve kompanije već odavno usvojile svoje planove poslovanja za ovu godinu. Naročito treba imati u vidu da se ove izmjene dešavaju u godini trajanja pandemije COVID-19 u kojoj kompanije ostvaruju značajan pad prihoda od poslovanja, te su primorane na racionalizaciju svih troškova, što u krajnjem ishodu utiče na smanjenje nivoa ukupne potrošnje”, rekli su iz AmCham Montenegro.
Upravo zbog toga bilo koja mjera koja dovodi do poskupljenja proizvoda i usluga, te smanjenja kupovne moći stanovništva, kakva je povećanje akciza, kako su kazali, neminovno dovodi do dodatnog pada potrošnje i povećanja sive ekonomije, te samim tim smanjenja poreskog obuhvata i u krajnjem budžetskih prihoda.
“Dakle, na taj način se ne povećavaju budžetski prihodi, o čemu postoje i primjeri iz nedavne prošlosti iz naše zemlje kada su slične mjere donošene, ali i korigovane nakon određenog vremenskog perioda. Konačno, ističemo da način donošenja novih politika u oblasti poreza predviđenih Nacrtom bužeta nije u skladu sa osnovnim načelima predvidljivosti i planiranja poslovanja koje AmCham Montenegro zagovara, a za koje smo dobili podršku predsjednika Vlade i ministra finansija i socijalnog staranja”, rekli su oni.
Smatraju da ministarstvo nadležno za oblast poreske politike ne treba da nastavi sa lošom praksom donošenja politika bez uključenosti biznis zajednice koje na nju utiču, a posredno i na sve crnogorske građane.
“Pravovremeno uključivanje i konsultovanje biznis zajednice prilikom izmjena poreske politike dovelo bi do toga da predviđene mjere budu primjenljivije u praksi, pa bi i pozitivni efekti na budžet Crne Gore bili izvjesniji”, zaključili su u saopštenju AmCham Montenegro.