Mladi Nikšića

U višim predjelima i preko prevoja skrećemo pažnju na mjestimičnu poledicu i povremeno sniježne padavine zbog čega se saobraća usporenije. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna pažnja jer je izmijenjen režim vožnje.

U vremenskom terminu od 15.11.2021. godine do 01.04.2022. godine upotreba pneumatika za zimsku upotrebu za sva motorna vozila je obavezna na putevima gdje je to naznačeno signalizacijom bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi.

Za vrijeme sniježnih padavina zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere na dionicama preko planinskih prevoja u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Na magistralnom putu M-5 Rožaje  ̶  Špiljani zbog radova saobraćaj se obustavlja danas 12. decembra 2021. u terminu od 09 ̶  15 časova. Radnim danima obustava saobraćaja na ovom putnom pravcu je od 08.30 do 11.30 i od 13.30 do 16.30 minuta.

Na regionalnom putu Cetinje  ̶  Čevo zbog radova na izgradnji mag.puta Cetinje  ̶  Nikšić doći će do obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 sati a u ostalom periodu dolazi povremeno do prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta.

Do 30.12.2021. godine na magistralnom putu M-3 Danilovgrad   ̶  Podgorica u toku je rekonstrukcija puta zbog čega se saobraćaj obavlja jednom trakom naizmjenično na mjestima izvođenja radova, a mogući su kraći zastoji, ne duži od 15 minuta.

Od 26.11.2021. godine do 26.12.2021. godine,zbog izvođenja radova na sanaciji nestabilnih kosina na regionalnom putu R-12 dionica Berane  ̶   Petnjica, lokaliteti Berane  ̶  Stjenice i Stjenice  ̶  Podvade promijeniće se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni a dolaziće i do povremenih totalnih obustava saobraćaja ne dužih od 30 minuta.

Na magistralnom putu M-3 dionica Komanski most  ̶  Podgorica zbog izvođenja radova, doći ce do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u periodu od 20.11.2021. do 19.12.2021. god.

Od 12.10.2021. do završetka radova, na irigaciji u razdjelnom ostrvu magistralnog puta M-4 dionica Podgorica   ̶  Tuzi doći će do zatvaranja jedne saobraćajne trake bulevara prema Tuzima.

Na magistralnom putu M-1 dionica kroz Bečiće, saobraćaj se odvija u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Zbog izvođenja radova na izmještanju vodovoda od hotela Maestral do plaže Kamenovo u Budvi doći će do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova.

Od 07.12.2021. godine do 17.12.2021. godine promjeniće se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u terminu od 07.00 do 17.00 sati na mag.putu M-1 Petrovac  ̶  Bar  ̶  Ulcinj i M-1 Krtolska raskrsnica  ̶  Petrovac, zbog izvođenja radova u okviru investicionog održavanja kolovoza.

Od 30.09.2021. godine zbog izvođenja radova na rekonstrukciji glavnog cjevovoda na regionalnom putu R-18 Pljevlja ̶  Gradac  ̶  Šula, dionica ulica Oslobođenja, doći će do potpune obustave saobraćaja za sve vrste vozila. Za vrijeme trajanja obustave omogućeno je korišćenje alternativnog putnog pravca.

Obavještenje za sve učesnike u saobraćaju,a naročito vozače da je zabranjen prolaz na prvoj dionici auto puta Podgorica  ̶  Mateševo za vrijeme izvođenja radova. Jedino mogu prolaziti vozila koja posjeduju propusnicu od strane kompanije CRBC.

Intenzitet saobraćaja je umjeren.

Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je gradjanima neprekidno 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807, 020234999 i 063239987.