AMSCG

Na putevima u zemlji ovog jutra saobraća se po pretežno vlažnim kolovozima, moguća je mjestimično smanjena vidljivost po kotlinama. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone.

U vremenskom periodu od 15. 11. 2022. godine do 01. 04. 2023. godine upotreba pneumatika za zimsku upotrebu za sva motorna vozila je obavezna na putevima gdje je to naznačeno signalizacijom bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi.

Na auto putu posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno za sva vozila.

Na magistralnom putu M – 5 dionica Rožaje – Špiljani u toku je rekonstrukcija puta zbog čega dolazi do totalnih obustava za sve vrste vozila radnim danima u terminima od 08.30 do 11.30 i od 13.30 do 16.30h.

Privremeno se za period od 25. 11. 2022. godine pa do završetka radova na rekonstrukciji magistralnog puta M – 4 dionica centar Tuzi (od skretanja za Šipčanik do planiranog kružnog toka- Faza 1) odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila. Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati lokalnim saobraćajnicama.

Na magistralnom putu Podgorica – Bioče od 06. 12. 2022. godine do 31. 12. 2022. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni kao i povremena obustava ne duža od 15 minuta zbog izvodjenja radova na izgradnji bulevara Vilija Branta (od ukrštanja sa Mosorskom ulicom do kružnog toka – skretanje za auto – put.

Na magistralnom putu M – 11 Lepetani – Tivat – Krtolska raskrsnica u mjestu Donja Lastva promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova.

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni od raskrsnice Podgorica – Cetinje – Nikšić do Komanskog mosta.

Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima neprekidno 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807, 020234999 i 063239987.