amscg

Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke moguća je pojava sitnijih odrona.Vozačima se savjetuje da voze oprezno i da poštuju pravila saobraćaja.Na putevima gdje se izvode radovi izmijenjen je režim vožnje

 

 

ZABRANJUJE SE Saobraćaj teretnih motornih vozilačija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 (sedam zarez pet)tona u periodu od 15.06. do 15.09.2023.godinesvakim danom na sljedećim djelovima magistralnih i regionalnih puteva:

  1. M-1 ( GP Debeli Brijeg-Herceg Novi-Kotor-Tivat (Krtolska raskrsnica)-Budva-Bar-Ulcinj-GP Sukobin,
  2. M-2 Podgorica-Sotonići-Petrovac,
  3. M-10 Podgorica-Cetinje-Budva, u vremenu od 17.00 do 22.00 časa.

 

Na regionalnim putevima:

4. R-1 Kotor-Trojica (raskrsnica sa M-1), opština Kotor do mjesta Krstac (raskrsnica sa R25) opština Cetinje,

5. R-29 dionica Bar 2-(tunel Ćafe, raskrsnica sa M-1) opština Bar do mjesta Kamenički most-Krute(raskrsnica sa M-1)opština Ulcinj      u vremenu  od07.00 do 22.00 časa.

 

Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 (laki i teški autobusi i tzv.kombi vozila) u periodu od 15.06.do 15.09.2023.godine, svakim danom u vremenu od 00.00 do 24.00 časa na dionicama regionalnih puteva:

R-1 od mjesta Krstac (raskrsnica sa R-25),opština Cetinje do mjesta Trojica-Kotor (raskrsnica sa M-1) opština Kotor, iz smjera Njeguša u smjeru Kotora.

R-29 dionica Bar 2 -(tunel Ćafe, raskrsnica sa M-1) opština Bar, do mjesta Kamenički most-Krute (raskrsnica sa M-1) opština Ulcinj, u oba smjera, osim autobusa koji obavljaju javni gradski prevoz putnika.

R-25.1 dionica Medjuvršje-Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera.

 

Zabrana iz tačke 1 pod tačke 1,2 i 3 ove naredbe ne odnosi se na vozila sa pravom prvenstva prolaza, vozila za održavanje puteva i ptt instalacija, vozila za pomoć na putu, specijalna vozila za prevoz životinja, betona, asfaltne mase i hladnjače koje prevoze lako kvarljivu robu,vozila koja vrše transport vode  kao ni na vozila za prevoz opasnih materija na dijelu mag.puta M-1, od GP Debeli Brijeg preko Herceg Novog i Kamenara do kružnog toka u mjestu Lipci.

 

Na mag.putu M-5 Rožaje-Špiljani do 15.10.2023.godine saobraćaj će se  obustavljati u terminima od 13.45 do 16.45 i od 20.30 do 23.30 sati.

Privremeno se za period od 31.07.2023.godine pa do završetka radova odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 12.00 sati i od 13.00 do 16.00 sati zbog izvodjenja minerskih radova u okviru izgradnje puta Čekanje-Čevo na dionici regionalnog puta R-17 Čekanje-Resna.

 

Do 01.10.2023.god odobrava promjena reyima saobracaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog izvodjenja radova na rekonstrukciji mag.puta M-2 dionica Lepenac –Ribarevina –Poda –Berane na lokalitetima Ribarevina-Poda i Poda-Berane.

Privremeno se za period od 07.06.2023. god do zavrsetka predmetnih radova odobrava promjena rezima saobracaja sa dvosmjernog na jednosmjerni kao i povremene obustave saobracaja ne duze od 30 minuta  zbog izvodjenja radova na sanaciji zidova na magistralnom putu M-5 Ribarevine –Dračenovac u mjestu Rožaje.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza ,lokalitet Vukov most promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvodjenja radova.

Privremeno se za period od 02.05.2023.god pa do daljnjeg odobrava promjena rezima saobracaja sa dvosmjernog na jednosmjerni za sve vrste vozila ,zbog izvodjenja radova na izgradnji Bulevara Vilija Branta na mag.putu M-2 dionica Podgorica –Bioče (od ukrstanja sa Mosorskom ulicom do kruznog toka –skretanje za autoput).

Odobrava se  promjena rezima saobracaja sa dvosmjernog na jednosmjerni ,zbog izvodjenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Mateševo – Kolašin.

Odobrava se promjena rezima sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvodjenja radova u okviru rekonstrukcije mag puta Niksic –Vilusi I faza dionica Niksic –Kuside.

Privremeno se za period od 20.06.2023. god do 20.09.2023.god odobrava promjena rezima saobracaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvodjenja radova zbog izvodjenja radova na sanaciji klizista „ Bukovik 2 „ na mag.putu M-2 Petrovac –Sotonici u mjestu Bukovik.

U periodu od 15.06.2023.godine do 12.09.2023.godine promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjesu izvodjenja radova na sanaciji klizišta “Gojakovići” na gionalnom putu R-10 Đurđevića Tara-Mojkovac u mjestu Gojakovići.

Promijenjen je  režim saobraćaja od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta .

Do 18.09.2023.god u terminu od 07.30 do 17.30 casova odobrava promjena rezima saobracaja sa dvosmjerni na jednosmjerni ,zbog radova na postavljanju saobracajne signalizacije na mag putu M-2 Bioce- Mioska

 

Intenzitet saobraćaja je umjeren do pojačan.

 

U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 28  saobraćajnih   nezgoda u kojima je 1  osoba  zadobila teže, a 7 osoba  lake  povrede.

 

 

Na auto putu saobraćaj se obavlja bez izmjena u režimu saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze oprezno u skladu sa ograničenjima brzine i uz držanje propisanog rastojanja izmedju vozila.