Džudi Rajzing Rajnke, američka ambasadorka, uprava policije

Džudi Rajzing Rajnke, američka ambasadorka, u okviru zvanične posjete Upravi policije – Sektoru granične policije, obišla je Nacionalni koordinacioni centar granične policije i zvanično uručila donaciju tehičke opreme, koja je finansirana u okviru Programa ICITAP, a sa kojom je opremljen novoformirani centar Uprave policije, prenosi portal RTCG.

Donacijom savremene tehničke i IT opreme stvorili su se potrebni uslovi za uvođenje u 24/7 operativnu upotrebu Nacionalnog komunikacionog centra granične policije – NCC Podgorica, koji će uz pomoć donirane opreme formirati Nacionalnu situacionu sliku o stanju na državnoj granici Crne Gore, na osnovu koje će se u realnom vremenu vršiti praćenje stanja granične bezbjednosti i preduzimati potrebne mjere i aktivnosti prema objektima intervencije u skladu sa bezbjednosnom procjenom.

“U narednom periodu izvršiće se uspostavljanje operativne saradnje NCC-a Podgorica sa FRONTEX-om, EUROSUR-om i svim NCC centrima u Evropi, što će na međunarodnom planu dodatno osnažiti kredibilitet Uprave policije i doprinos Uprave policije Crne Gore u borbi protiv prekograničnog kriminala na globalnom nivou”, saopšteno je iz Uprave policije.

foto: uprava policije

loading…