Aleksandar Drekalović bio je učesnik Capitalization seminara za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), u okviru projekta BRE PLUS, koji predstavlja kapitalizaciju postignutih rezultata prethodno implementiranog BRE projekta u prostorijama @ipctehnopolis.

On je govorio o značaju internacionalizacije i jačanju izvoznog potencijala mikro, malih i srednjih preduzeća, te podijelio naša iskustva sa studijskih posjeta Srbiji, BiH i Hrvatskoj. Takođe je istako da su nam ove posjete omogućile da uvidimo njihove najbolje prakse.

Zaključio je da, iako su kompanije u pomenutim zemljama znatno veće i razvijenije, suočavaju se sa istim izazovima kao i crnogorske kompanije kada je u pitanju izvoz IT proizvoda i usluga na strana tržišta, te je neophodno kontinuirano unaprjeđivati kvalitet usluga koje pružaju naše kompanije kao i jačati samopouzdanje kod menadžmentskog kadra.