U susret Svjetskom danu energetske efikasnosti koji se obilježava 5. marta, u školi “Ivan Vušović”, nastavnica biologije i hemije Ljiljana Vujičić i pedagogica Sanja Janjić su sa učenicima VI-2 odjeljenja realizovali razne aktivnosti, kroz koje su učenici pokazali kreativnost i zainteresovanost za ovu temu.

 

Imajuću u vidu da je energija jedna od oblasti kojima se bave ,,Eko škole”, fondacija ,,Čini dobro” pruža podršku nastavnicima da kroz pripremu i realizaciju aktivnosti o ovoj temi razvijaju ekološku svijest kod djece i mladih.