Crna Gora je država sa najviše stranaka u regionu u odnosu na broj stanovnika. U Registar političkih partija, koji se vodi od 2004. godine, do 15. januara bilo je upisano 60 političkih partija, piše Pobjeda.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u čijoj je nadležnosti vođenje Registra, stvaran broj aktivnih političkih partija u Crnoj Gori je 47, jer je 13 njih brisano iz evidencije. U prošloj godini registrovano je šest novih političkih partija – Pokret za Pljevlja, Demos, Demokratska Crna Gora, Radnička partija, Centralna albanska partija za integracije i Socijaldemokrate Crne Gore. Cijepanjem već postojećih nastala je većina novih partija. Iz Registra u prošloj godini su izbrisane dvije političke partije – Budvanski forum, jer nije samostalno ili u koaliciji šest godina učestvovao na parlamentarnim ili lokalnim izborima, i Bošnjačka demokratska stranka Sandžaka, koja je brisana na sopstveni zahtjev.

Da bi se osnovala politička partija, potrebno je sakupiti 200 potpisa građana, a sudeći po broju registrovanih stranaka, to ne predstavlja veliki problem. Zbog toga je Crna Gora po broju političkih stranaka i političara „po glavi stanovnika“ prva u regionu. Na nešto više od 13 hiljada stanovnika, “dođe” jedna stranka u Crnoj Gori, dok je u Srbiji to slučaj na oko 89 hiljada, a u Hrvatskoj na nešto više od 29 hiljada stanovnika.