Mladi Nikšića

 

Akordov dječiji teatar upisuje 25. generaciju polaznika škole glume za djecu od pet do 14 godina.
Akordov omladinski teatar upisuje 25. generaciju polaznika škole glume za mlade od 15 do 25 godina.
Školom rukovodi pedagog i režiser Dragan Knežević, višestruko nagrađivani umjetnik, kako u zemlji tako i u regionu.
Informacije na telefon: 067/888 – 995