Mladi Nikšića

Elektroprivreda Crne Gore peti put organizuje akciju “Podijelimo teret”, kako bi domaćinstvima sa dugom za električnu energiju omogućila da ga izmire u fiksnim mjesečnim ratama od 20 eura, bez učešća i bez daljeg obračuna zatezne kamate dok se poštuje ugovor. 

Akcija traje od danas do 31. decembra.

“Domaćinstva će dug po osnovu utrošene električne energije, bez obzira na njegovu visinu, biti u prilici da otplaćuju u 22 fiksne mjesečne rate od 20 eura (za iznos duga iznad 440 eura), bez učešća, uz uslov da su plaćena tri poslednja računa. Za dug do 440 eura, broj rata određuje se tako što se iznos duga dijeli sa 20 eura. Potrošači koji se akciji priključe do 10. novembra, treba da imaju izmirene račune za jul, avgust i septembar, a da oktobarski račun bude plaćen do kraja novembra, dok potrošači koji se akciji priključe nakon 10. novembra treba da imaju izmirena sva četri računa kao uslov za pristup akciji”, saopšteno je iz Elektroprivrede.
Kako su kazali, od trenutka potpisivanja ugovora, kao i za vrijeme urednog izmirenja obaveza po potpisanom ugovoru, neće se obračunavati zatezna kamata.
“Da bi Ugovor o izmirenju duga ostao na snazi, svakog mjeseca mora se redovno plaćati rata u iznosu od 20 eura i tekući račun. Napominjemo da uz ugovor „Podijelimo teret 5“, domaćinstva imaju obavezu da potpišu i Ugovor o snabdijevanju, ukoliko to već nisu uradili”, piše u saopštenju.
Od pokretanja akcije Podijelimo teret, 61.299 domaćinstava je iskoristilo mogućnost da koristi povoljnosti koje ona nudi. Trenutno je aktivno 18.481 protokola, a čak 5.241 domaćinstava je kroz akciju u potpunosti izmirilo svoja dugovanja i prešlo u redovne tokove plaćanja.
Više infromacija potrošači mogu dobiti besplatnim pozivom na broj 19100, na šalterima, web portalu www.epcg.com ili Facebook strani Elektroprivrede Crne Gore.