Akciju pošumljavanja i čišćenja Majdana na Lukovu organizuje Medija tim u paranerstvu sa NVO Agro Eko Lukovo u sklopu realizacije projekta”Jačanje svijesti građana Nikšića o pitanjima saobraćaja, zaštite životne sredine i podizanje nivoa ekološke svijesti u očuvanju i unaprijeđenja biodiverziteta”

Akciju su podržali Sekretarijat za uređenje prostora i zaštiti životne sredine, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, TO Nikšić, mještani Lukova, Ekološke NVO i volonteri.
Akcija je u nedelju, 12 juna sa početkom u 8 časova.