https://mladiberana.me/deficit-budzeta-400-miliona-eura/

Aerodromi Crne Gore su za četiri mjeseca ove godine imali 3,78 miliona eura minusa, dok su 2020. godinu završili sa 15,09 miliona gubitka prije oporezivanja, saopštio je za Dan vršilac dužnosti izvršnog direktora tog državnog preduzeća Ognjen Jovović.

Prihodi za četiri mjeseca su iznosili samo 1,87 miliona eura, što je 45 odsto, odnosno 1,52 miliona manje nego lani, dok su rashodi iznosili 5,65 miliona, odnosno 955 hiljada manje nego lani.
Troškovi zarada za četiri mjeseca iznosili su 4,35 miliona, što je 10 odsto, odnosno pola miliona manje nego lani.
“Avijacijski prihodi u 2021. godini bilježe pad od 45 odsto zbog kovid pandemije. Pad je očekivan s obzirom na to da su prva dva mjeseca 2020. godine bilježila znatan rast prometa do pojave pandemije. I ostali prihodi imaju pad u odnosu na isti period prošle godine”, pojasnio je Jovović za Dan.
Troškovi zarada, kako je kazao, imaju pad od 11 odsto.
“Lani je od 1. aprila do 1. jula uveden prekid rada i po osnovu toga umanjenje zarada od 30 odsto, dok je u 2021. godini donijeta odluka o umanjenju zarade za po 100 eura po zaposlenom. Odluka se primjenjuje od februara do kraja maja”, precizirao je Jovović.
Istakao je i da je napokon završen godišnji obračun za 2020. godinu, te da će uskoro biti predati Upravi prihoda.
Kada su u pitanju rezultati poslovanja u 2020. godini, neto gubitak prije oporezivanja lani je iznosio 15,092 miliona eura, dok je 2019. godine dobit prije oporezivanja iznosila 15,2 miliona, što znači da je prošle godine finansijski rezultat bio lošiji za 30,3 miliona eura.
Lani su prihodi iznosili 8,65 miliona eura, dok su u 2019. godini bili 56,8 miliona eura. To je za skoro 85 odsto, odnosno 48,1 milion, manji prihod nego 2019. godine.
Rashodi su prošle godine iznosili 23,7 miliona, a 2019. godine 41,6 miliona, što je pad od 42,9 odsto ili 17,8 miliona.
Najmanji pad rashoda, u najgoroj godini u istoriji Aerodroma i prvoj koju su završili sa minusom, zabilježen je kod troškova zarada. Oni su 2020. iznosili 14,6 miliona, što je za 16,15 odsto ili 2,8 miliona manje nego u 2019. godini, kada su Aerodromi zabilježili najbolji finansijski rezultat, od 15,2 miliona prije oporezivanja.
Osnovni kapital je na kraju 2020. godine iznosio 101,5 miliona, neraspoređena dobit iz ranijeg perioda malo preko pet miliona, a ukupan kapital 91,6 miliona eura.
Izvor: RTCG