Milojko Spajic

Ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić, sa saradnicima i predstavnicima Uprave prihoda i carina Crne Gore, održao je danas sastanak sa predsjednikom i predstavnicima Advokatske komore Crne Gore, a u cilju prevazilaženja trenutne situacije u vezi sa primjenom Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Na današnjem sastanku su se stavovi sagovornika u najvećoj mjeri približili i, u danima koji slijede, predstavnici advokatske djelatnosti i izvršne vlasti su istakli da će raditi na postizanju konkretnih dogovora koji će voditi ka prevazilaženju nastale situacije.