Aerodromi Crne Gore (ACG) pozvali su sve putnike da, prije polaska na put, kontaktiraju avio-prevoznike ili agencije preko kojih su kupili avionske karte i informišu se o statusu svog leta.

“Kriza u svjetskoj avio-industriji za sada se, u manjem obimu, odražava na kompanije koje su prethodno potvrdile aranžmane za Crnu Goru, zbog čega je važno da se putnici upoznaju sa svojim mogućnostima i pravima”, navodi se u saopštenju ACG.

Aerodromi Crne Gore su, prema riječima njegovih predstavnika, 100 odsto spremi da izvrše sve svoje planirane zadatke, ali, nažalost, kako su naveli, ne mogu da utiču na odluke ostalih kompanija.

Izvor: mina.