Međunarodni Dan, civilna avijacija,

Međunarodni dan civilnog vazduhoplovstva ustanovljen je 1994. godine kao dio aktivnosti povodom 50. godišnjice Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO).

Na osnovu inicijative ICAO-a i uz pomoć kanadske vlade, 1996. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je zvanično priznala 7. decembar kao Međunarodni dan civilnog vazduhoplovstva u sistemu UN.
Svrha Međunarodnog dana civilnog vazduhoplovstva je da pomogne u stvaranju i jačanju svijesti širom svijeta o važnosti međunarodnog civilnog vazduhoplovstva za društveni i ekonomski razvoj država, kao i o jedinstvenoj ulozi ICAO-a u pomaganju državama da sarađuju i realizuju istinski globalni brzi tranzit u službi cijelog čovječanstva.