Skoro trećina građana Crne Gore (31%) vjeruje da 5G tehnologija izaziva ili širi koronavirus i da se to prikriva da bi kompanije koje se bave ovom tehnologijom mogle da nastave da zarađuju mnogo novca. To je pokazalo istraživanje koje je u martu ove godine sprovela istraživačka agencija Ipsos, na nacionalno reprezentativnom uzorku, uz podršku Britanske ambasade u Podgorici i UNICEF-a.

Nacionalno reprezentativni uzorak za ovo istraživanje obuhvatio je 821 ispitanika starosti 18 ili više godina širom zemlje. Prikupljanje podataka obavljeno je u periodu od 24. do 26.marta ove godine, putem telefonske ankete, tj. upitnika čije je prosječno trajanje bilo 20 minuta.
U ovu teoriju zavjere češće ne vjeruju mlađi građani uzrasta od 18 do 44 godine, kao i građani višeg ili visokog nivoa obrazovanja. S druge strane, u ovu teoriju zavjere češće vjeruju ljudi koji ne koriste internet, što ukazuje na značajan uticaj digitalnog jaza na stavove građana.
Da i nivo medijske pismenosti bitno utiče na stepen vjerovanja u teorije zavjere pokazuju podaci o tome da u ovu teoriju zavjere češće vjeruju oni koji kažu da su imali sreće ako su uspjeli da nađu informaciju koju traže na internetu.
Jačanje povjerenja u stručnjake i relevantne institucije ključno je za Crnu Goru, jer među građanima koji vjeruju u teoriju zavjere da 5G tehnologija izaziva ili širi koronavirus ima više onih koji nisu sigurni da li da vjeruju ljekaru svog djeteta, kao i onih koji ne vjeruju u nauku.
Koliko je za javno zdravlje svakog društva bitno razgovarati o teorijama zavjere i podizati svijest o načinima da se razne informacije provjere pokazuju podaci o njihovom uticaju na ponašanje građana. Naime, među građanima koji vjeruju da 5G tehnologija izaziva ili širi koronavirus, značajno je više onih koji se ne bi vakcinisali protiv koronavirusa, kao i onih koji navode da kad bi danas dobili bebu, ne bi željeli da ona primi sve preporučene vakcine, uključujući i MMR vakcinu.
Ključni nalazi ovog istraživanja dostupni su na sajtu UNICEF-a u Crnoj Gori.