Obilježavanje Međunarodne noći slijepih miševa tradicionalno se obilježava 25. Avgusta.

Inicijativa Međunarodna noć slijepih miševa (MNSM) nastala je u okviru Sporazuma o očuvanju slijepih miševa Evrope 1991. godine, koji je dio međunarodne Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja, poznatije kao Bonska konvencija. Cilj inicijative je upoznavanje sa životom ovih letećih sisara.
Slijepih miševa ima svuda oko nas i možemo ih vidjeti u sumrak i noću u bilo kom dijelu grada. Urbanu sredinu naseljava nekoliko vrsta slijepih miševa koji su se prilagodili na život sa čovjekom. Njihova skloništa su najčešće parkovi, mostovi, stare građevine, zgrade, tavani, groblja, pukotine u fasadi, prostor između cigli ili betonskih blokova na zgradama, pa čak i kutije od roletni.