Za redovan rad političkih partija u lokalnim parlamentima crnogorske opštine će ove godine izdvojiti najmanje 1,3 miliona eura, prenose Vijesti.

Iz Centra za demokratsku tranziciju su saopštili da ovaj iznos ne obuhvata novac koji bi trebalo da izdvoji osam opština koje još nijesu usvojile budžet.

Najviše novca izdvojiće Glavni grad – 384 hiljade, zatim Nikšić 220 hiljada i Bar 136 hiljada. Pljevlja će sa 124 hiljade finansirati stranke u tom gradu, Bijelo Polje sa 100 hiljada i Tivat sa 90 hiljada. Opština Ulcinj će izdvojiti 70 hiljada, Berane 61 hiljadu, a Rožaje 53 hiljade. Partije će za redovan rad u opštini Danilovgrad dobiti 49 hiljada, u Plužinama 34 hiljade, a u Kolašinu 23 hiljade. Na Žabljaku će izdvojiti 21 hiljadu, u Mojkovcu 20 hiljada, a u Šavniku 12 hiljada.

CDT je, pretragom veb stranica opština i Službenog lista u periodu od 02.-03.02.2017, utvrdio da osam opština još nije usvojilo budžet za 2017. godinu već su donijeli odluku o privremenom finansiranju.

Budžet nijesu usvojile opštine Andrijevica, Budva, Petnjica, Herceg Novi, Cetinje, Plav, Gusinje i Kotor.

Ove opštine su iskoristile drugu zakonsku mogućnost i donijele odluku o privremenom finansiranju za period od tri mjeseca.

Tu odluku donosi skupština opštine i bazira se na tome da odgovorno lice u opštini odobrava sredstva u iznosu od jedne dvanaestine izdataka iz prethodne godine.

CDT nije uspio da nađe obrazloženja za donošenje odluka o privremenom finansiranju.

Jasno je da je ovaj potez znak neredovnog stanja i funkcionisanja opština, pa su lokalne samouprave dužne da javnosti objasne zašto su donijele ovakve odluke i zašto nijesu usvojile budžet.

Takođe, opštine u kojima su bili lokalni izbori su imale dovoljno vremena za formiranje vlasti i donošenje budžeta.

CDT smatra da je ovakav način rada opština u suprotnosti sa principima dobrog upravljanja koji se bazira na otvorenosti i odgovornosti lokalnih samouprava, kao i na njihovoj budžetskoj transparentnosti.

Na ovaj način građani i zainteresovana javnost ostaju uskraćeni za informacije o budžetima četvrtine opština u državi za ovu godinu, ne znaju koje projekte opštine planiraju da realizuju, kao ni na koji način će biti servisirane usluge građanima u tekućoj godini.