Doktorat

Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore u II upisnom roku za studijsku 2022/2023. godinu biće raspisan 17. decembra. Konkursom je predviđeno 77 slobodnih mjesta na različitim programima 12 organizacionih jedinica.

– Prijave sa odgovarajućim dokazima se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore 19. i 20. decembra 2022. godine, do 14.00 sati. Za studijski program Održivi razvoj prijave se podnose u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore. Na ovaj studijski program mogu konkurisati kandidati čiji su prethodni nivoi studija iz oblasti prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka – kako je saopšteno za zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore.
Upis kandidata će se obaviti do 23. decembra 2022. godine, na osnovu postupka rangiranja koji sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.
Organizaciona jedinica Elektrotehničkog fakulteta upisuje najveći broj studenata, tako da je na programima tog fakulteta slobodno 13 mjesta. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Filološki, Mašinski i Pomorski fakultet primaju po 9 studenata , dok Centar za doktorske studije nudi 8 mjesta. Na Prirodno-matematičkom fakultetu može studirati još 7 voljnih kandidata, dok na Biotehničkom 5. Fakultet za turizam i hotelijerstvo raspisuje 3 slobodna mjesta, a Filozofski i Metalurško-tehonološki fakultet po 2. Građevinski fakultet otvara vrata jednom budućem studentu doktorskih studija.
Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra/mastera iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita, saopšteno je na veb sajtu Univertiteta.