Svjetski dan nauke, koji se obilježava svakog 10. novembra, naglašava značajnu ulogu nauke u društvu i potrebu da se šira javnost uključi u debate o novim naučnim pitanjima. Takođe naglašava važnost i relevantnost nauke u našem svakodnevnom životu. 

Njegov puni naziv je “Svjetski dan nauke za mir i razvoj”  i ovo vam govori više o njegovoj misiji da pomogne u uspostavljanju saradnje između naučnika koji žive na mjestima koja su u sukobu. Ili prema njihovim riječima:

„Pošto nijedna zemlja ne može sama da postigne održivi razvoj, međunarodna naučna saradnja doprinosi, ne samo naučnim saznanjima već i izgradnji mira.”

Svjetski dan nauke za mir i razvoj ima za cilj da obezbijedi da građani budu informisani o razvoju nauke. Takođe naglašava ulogu koju naučnici imaju u širenju našeg razumijevanja izuzetne, krhke planete koju nazivamo domom i u tome da naša društva učinimo održivijim.

Kako je nastao Svjetski dan nauke za mir i razvoj?

Organizacija fokusiranog događaja u vezi sa posvećenošću nauci i društvu bio je jedan od pozitivnih ishoda Svjetske konferencije o nauci 1999. godine u Budimpešti. Smatralo se da je to prilika da se svake godine reafirmiše posvećenost postizanju ciljeva proklamovanih u Deklaraciji o nauci i korišćenju naučnog znanja i da se prate preporuke Naučne agende: Okvir za akciju.

UNESCO to takođe vidi kao priliku da orijentiše proširenu naučnu zajednicu (uključujući vladine aktere) oko zajedničkih ciljeva i vrijednosti, poput mira u svijetu i iskorjenjivanja siromaštva. Nadamo se da će, bližim usklađivanjem nauke sa društvenim ciljevima, naučnici biti osnaženi da rade zajedno za dobrobit svih.

Obrazloženje obilježavanja Svjetskog dana nauke za mir i razvoj ima svoje korijene u važnosti uloge nauke i naučnika za održiva društva i u potrebi da se građani informišu i uključe u nauku. U tom smislu, Svjetski dan nauke za mir i razvoj pruža priliku da se široj javnosti pokaže značaj nauke u njihovim životima i da se uključi u diskusiju. Takav poduhvat takođe donosi jedinstvenu perspektivu globalnoj potrazi za mirom i razvojem.

Prvi Svjetski dan nauke za mir i razvoj obilježen je širom svijeta 10. novembra 2002. godine pod pokroviteljstvom UNESCO-a. U proslavi su učestvovali brojni partneri, kao što su vladine, međuvladine i nevladine organizacije, UNESCO nacionalne komisije, naučne i istraživačke institucije, profesionalna udruženja, mediji, nastavnici prirodnih nauka i škole.

Na samom kraju ciljevi Svjetskog dana nauke su podići svijest o tome kako nauka može doprinijeti mirnijoj i održivijoj globalnoj zajednici, da se ​​zalaže za transnacionalnu naučnu zajednicu, obnavljanje interesovanja za nauku i tehnologiju, posebno kao način za dobrobit društva i skrenuti pažnju na izazove sa kojima se suočava naučna zajednica, u svim djelovima svijeta.