Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja i Jelena Dubak, generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore, potpisali su danas ugovor o pružanju pomoći u kući odraslim i starim licima sa invaliditetom za 2020. godinu. Ugovorom je takođe precizirana i pomoć za 1.210 korisnika usluga gerontodomaćica, prenosi portal RTCG.

Kako su saopštili iz Cministarstva rada i socijalnog staranja, uslugu će pružati u skladu sa javnim pozivom za šta su finansijska sredstva obezbijeđena iz budžeta, kroz angažnam 121 gerontodomaćice za 1.210 korisnika.

Uslugu pomoć u kući Crveni krst će pružati u 15 opština i to u: Bijelom Polju, Danilovgradu, Nikšiću, Plužinama, Pljevljima, Žabljaku, Kolašinu, Mojkovcu, Beranama, Andrijevici, Petnjici, Plavu, Gusinju, Rožajama i Prijestonici Cetinje, a Ministarstvo će je finansirati u iznosu od 294.300 eura.

“Kontrola kvaliteta pružanja usluge osim na terenu, vršiće se i putem web i android aplikacije koju je i do sada koristilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja i centri za socijalni rad. Pružalac usluge ‘Pomoć u kući’, kako je propisano Pravilnikom o uslovima za pružanje i korišćenje usluga podrške za život u zajednici, obezbjeđuje jednu ili više aktivnosti, a to podrazumijeva nabavku hrane, pomoć u pripremi obroka, pomoć pri kretanju, pri održavanju lične i higijene prostora, pomoć pri grijanju prostora, plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl, kao i posredovanje u obezbjeđivanju različitih vrsta usluga za održavanje stana i uređaja za domaćinstvo i nabavku ljekova i odvođenje na ljekarske preglede”, ističu u saopštenju Ministarstva rada.

Crveni krst Crne Gore je licencu za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite za uslugu pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom dobio 26.11.2019. godine.

Foto: Ministarstvo rada

loading…