Tag: Tatjana Novović

Studijski boravak u Zagrebu

Povodom istraživanja vezanih za temu doktorske disertacije doktorantiknje Ksenije Rakočević, u studijsku posjetu Zagrebu bili su i dekanica Tatjana Jovović i prodekan Marijan Premović. U okviru programa Ministarstva nauke doktorskih…