romi fudbal

NVO ‘’OFK Nikšić’’, NVO ‘’RAE Nikšić’’ uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava realizuje projekat ‘’Fudbalom protiv diskriminacije mladih RE populacije’’.

Cilj ovog projekta je povećanje nivoa svijesti i informisanje pripadnika romske populacijе u Nikšiću o značaju оmladinskog sportskog aktivizma i sprečavanje njihove socijalne i rasne diskriminacije kroz programе aktivnog bavljenja sportom i promovisanje bogate kuturme baštine RE populacije.
Direktnu ciljnu grupu na koju se odnosi ovaj projekat čine 200 djece i mladih RE populacije, školskog uzrasta od deset do 18 godina, različite polne, nacionalne i vjerske strukture iz dva RE naselja (Budo Tomović i Naselja pod Trebjesom).
‘’Edukativnom kampanjom putem info tribina, radionica, nastupom u medijima, školom fudbala, muzičkim spotom sa porukom i završnom kulturno – sportskom manifestacijom ‘’Da razlike ne budu prepreke-igraj fudbal’’, edukovaćemo mlade RE zajednice o značaju omladinskog sportskog aktivizma, i sprečavanje njihove socijalne I rasne diskriminacije kroz programe aktivnog bavljenja sportom I promovisanje bogate kulturne baštine RE pooulacije I njihove socijalne zdravstvene zaštite u Nikšiću’’, objasnio je Dragan Marojević, trener OFK Nikšić, dodajući da će kulturnu inkluziju ubrzati održavanjem koncerta za RE djecu gdje će građanima predstaviti bogatstvo romskog folklora i tradicionalne romske kulturne baštine.
Projekat je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u iznosu od 9.085 eura, na konkursu za nevladine organizacije iz 2019. godine ‘’Inkluzija za sve – Romi/kinje i Egipćani/ke su dio našeg društva’’.
Izvor: Fos