Zavod za zapošljavanje Crne Gore uputio je javni poziv nezaposlenim licima sa stečenim srednjim obrazovanjem (III i IV nivoa), da se prijave za program osposobljavanja za rad kod poslodavca. Program omogućava učesnicima sticanje novih znanja i vještina radi zapošljavanja kod tog poslodavca.

Učesnici programa će zaključivati ugovore o radu sa poslodavcem kod kojeg će se osposobiti za rad i zapošljavanje, neposredno po realizaciji programa i u najkraćem trajanju od tri mjeseca.

Poziv je otvoren do 17. jula 2015. godine, a prijavu mogu podnositi nezaposlena lica srednjeg nivoa obrazovanja (III i IV nivo), do 30 godina starosti. Lica koja su već učestvovala u programu obrazovanja i osposobljavanja za obavljanje poslova neće moći opet konkurisati.

Prijavu možete preuzeti na sajtu www.zzzcg.org, a ona se podnosi prema mjestu prebivališta podnosioca prijave. Uz prijavu se dostavlja kopija diplome o stečenom nivou obrazovanja.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na Birou rada Nikšić.