Koordinacioni odbor Mjesne zajednice Župa nikšićka uspio je da „privoli“, kako su izjavili, lokalnu upravu da se u toj MZ konačno organizuju izbori za članove Savjeta, čiji mandat je prestao prije skoro dvije godine, prenosi portal Vijesti.

Kako se navodi u saopštenju za javnost Koordinacionog odbora sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Lazar Mijanović ih je obavijestio da je presjednik opštine Veselin Grbović dao saglasnost da se u Župi organizuju izbori za novi Savjet mjesne zajednice.

„Za nekoliko dana biće formirana komisija koja će sprovesti izbore shodno Statutu Opštine Nikšić. O terminima održavanja izbora mještani Župe biće blagovremeno i na adekvatan način obaviješteni“, poručio je Dragoljub Radulović.

Koordinacioni odbor je pozvao mještane Župe da u što većem broju izađu na izbore i predlože one ljude za koje smatraju da će svojim radom doprinijeti da se što bolje rješavaju nagomilani problemi u njihovoj mjesnoj zajednici.

„Pozivamo mještane da se prilikom izbora svojih predstavnika u Savjet mjesne zajednice ne vode politikom nego da biraju ljude koji žele dobro Župi i njenim stanovnicima. Treba da izaberu tim kojem će svi vjerovati i koji će im uvijek biti na usluzi i biti spona sa predstavnicima Opštine i drugim državnim organima“, pozvao je Radulović.

On je istakao da je Koordinacioni odbor, koji je osnovan prije godinu i koji je u radu nailazio na prepreke posebno imajući u vidu da njegovo konstituisanje nije bilo po Statutu Opštine, pokazao da se građanskim aktivizmom može unaprijediti život u svakoj mjesnoj zajednici.

„Koordinacioni odbor je formiran zbog nefunkcionisan Savjeta mjesne zajednice. Legalnim i po Statutu predviđenim izborom za mjesnu zajednicu prestala bi potreba za daljim radom ovog Odbora“, kazao je Radulović.

Prema Statutu Opštine mandat rukovodstvima mjesnih zajednica traje četiri godine, a članove Savjeta biraju mještani na organizovanim zborovima.