Tri željeznička preduzeća, koja su u većinskom državnom vlasništvu, duguju za poreze i doprinose na plate 8,4 miliona eura, pokazuju podaci Poreske uprave PU. Dug Željezničkog prevoza ŽPCG, Željezničke infrastrukture (ŽICG) i Održavanja željezničkih voznih sredstava (OŽVS) se za tri mjeseca uvećao za 1,15 miliona, prenosi CDM.

Jedino preduzeće koje je nekad pripadalo jedinstvenoj željeznici, a koje nema dug za poreze i doprinose na plate je Montekargo. Vlada planira da u dogledno vrijeme to preduzeće privatizuje u paru sa Lukom Bar, piše Dan.

Prema podacima PU, najveći dug za poreze i doprinose ima ŽPCG od 3,99 miliona. Dug je u odnosu na januar uvećan za 220 hiljada. Ova firma nije potpisala ugovor o reprogramu poreskog duga sa PU, shodno Zakonu o reprogramu koji je lani usvojen.

ŽICG je na kraju aprila dugovala 2,7 miliona. Ova firma je potpisala reprogram shodno zakonu, ali je dug tog preduzeća uvećan i to za 700 hiljada eura.

Dug OŽVS je u odnosu na januar uvećan za 200 hiljada, pa sada iznosi 1,7 miliona eura. Oni takođe nisu potpisali ugovor o reprogramu sa PU.

Shodno Zakonu o radu, poslodavac je dužan da zaposlenima uplaćuje bruto zarade, odnosno neto platu sa pripadajućim porezima i doprinosima. Prije nekoliko godina Skupštini su dostavljani predlozi zakona kojima se tražilo da neuplaćivanje doprinosa bude tretirano kao krivično djelo. Ni kada je to predlagala opozicija, ni kasnije kada je to predlagala Vlada, zakon nije podržala većina u parlamentu.