Svjetski je dan zaštite potrošača. Kada se govori o tim pravima u Crnoj Gori pomaka ima, ocijenio je direktorat u Direktorat za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača pri Ministarstvu ekonomije Jovo Rabrenović.

 

,,Potrošačka prava u Crnoj Gori su poboljšana u odnosu na neki raniji period, recimo prije pet ili deset godina, a u odnosu na prošlu godinu ta prava su značajno poboljšana što je sasvim vidno, u onim prostim primjerima, kada se govori o pritužbama potrošača, odnosno načinu, brzini njihovog rješavanja”, kazao je za Rabernović za Antenu M.

Kaže da je teško odgovoriti na pitanje koliko se poštuje Zakon o zastiti potrošača, jer kako navodi, sve to zavisi od trgovca do trgovca. Ohrabrujuće je, napominje da su sve akcije putem medija, kojima je bio cilj da se pokažu prava potrošača imale efekta.

,,Tako da danas imamo vrlo rijetko, navešću primjer, koji je jedno vrijeme bio veoma aktuelan, kada je mjerenja ambalaže određenog proizvoda koji su bili uglavnom u rasutom, mogao bih reći da toga skoro više i nema”, naveo je Rabrenović.

Rabrenović smatra da je i problem što građani u Crnoj Gori nijesu dovoljno upoznati sa svojim pravima, koje imaju kao potrošači. Teško je, ističe utvrditi da li je posrijedi samo manjak intresovanja ili nepovjerenje da mogu ostvariti svoja prava.

Najviše prigovora potrošača odnosi se na isticanje cijena, te obavještenja o proizvodima, kazao je Rabrenović.

,,Jedna velika konfuzija u prodavnicama je da na rafovima jedna cijena na kasi druga, dakle kada se radi o isticanju cijena, tu je najviše prigovora. Uskoro imamo izmjene i dopune Zakona, tako da će se tu nešto mijenjati, a sve kako bi se unaprijedila prava potrošača. Naravno ja bih pozvao sve potrošače da uvijek reaguju na nepravilnosti kod samog trgovca, kod inspekcije, svih nadležnih organa, kod medija, da traže da se to promijeni, jer jedino na taj način potrošač može biti zadovoljan”, zaključio je Rabrenović.

Z.G