Za učešće u projektu „Znanje i vještine za posao“ se u prvoj polovini konkursnog roka, do prvog marta, prijavilo 95 nezapošljenih visokoškolaca, saopštavaju iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

 

„Najveće interesovanje pokazali su mladi iz centralne regije Crne Gore (sa 69.47 odsto prijava), zatim iz sjevernog dijela (24.21 odsto prijava), dok je manje interesovanje među mladim nezapošljenim licima iz južnog dijela Crne Gore (6.32 odsto)“, navodi se u saopštenju.

Ukupno 60 nezaposlenih diplomiranih visokoškolaca iz cijele Crne Gore imaće priliku da kroz projekat „Znanje i vještine za posao“ prvo prođu program neformalne obuke i steknu neophodne vještine, a potom iste primijene kroz tromjesečnu plaćenu praksu. Kandidati imaju mogućnost da kroz saradnju različitih sektora izaberu da li će praksu obavljati u državnoj administraciji, nevladinom sektoru, medijima ili u privatnom sektoru.

Mladi nezapošljeni visokoškolci su najzainteresovaniji za posao u državnoj administraciji, najviše nezapošljenih mladih ljudi ima diplomu društvenih nauka, a u potrazi sa poslom i usavršavanjem su aktivnije žene u našoj državi.

Za ovaj program mogu se prijaviti mladi ljudi iz cijele Crne Gore, koji su diplomirali, a nijesu u radnom odnosu. Rok za slanje prijave je 15. mart 2017. godine, a svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem aplikacione forme koja se nalazi sajtu CGO: http://cgo-cce.org.

„Projekat „Znanje i vještine za posao“ sprovodi CGO u saradnji sa agencijom Represent Communications i Upravom za kadrove, a finansira ga Evropska unija u Crnoj Gori, posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija. Projekat je podržan u sklopu donatorskog programa „Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada”, a kao dio šireg projekta Aktivne mjere rada za zapošljivost (Operativni program Razvoj ljudskih resursa 2012-2013) čiji je glavni korisnik Ministarstvo rada i socijalnog staranja“ objašnjava saradnica na programima Svetlana Pešić.