Iako su radovi na proboju treće trake u dužini od 2, 5 kilometara u mjestu Trubjela, na magistralnom putu Nikšić – Vilusi, počeli sredinom februara, domaćini čija imanja se nalaze na tom potezu još uvijek čekaju nadležne da dođu, razgovaraju sa njima i isplate im devastiranu imovinu, saopšteno je za ,,Dan“.

 

Ogorčeni žitelji Trubjele naglašavaju da su investitori ušli u njihove posjede bez ikakvog obavještenja i pitanja kao da je to ničija zemlja, za šta će, kako ističu, neko morati da odgovara. Naglašavaju da neće olako dozvoliti da im se uništavaju ognjišta i da će, ako budu morali, blokirati saobraćajnicu i obustaviti radove.

Vasilj Krivokapić (85), kaže da je ovo drugi put da mu država oduzima zemlju i da je parča na nepravedan način.

,,I prije pola vijeka kada je građen put Nikšić – Vilusi magistrala je prošla kroz moje imanje. U jednom komadu ostalo je osam rala, a u drugom dvadesetak rala pod šumom i nekoliko dolova plodne zemlje koju sam dok sam bio kadar obrađivao i sadio krompir i žito. Sadašnjim radovima i izgradnjom treće trake bićemo potpuno paralisani, jer nećemo moći stići do svojih imanja, tako da će nam propasti i šuma. Ljepše je da nemamo zemlju, nego što je imamo jer se sa njom ne pitamo više nego da nije naša”, konstatuje Krivokapić.

On naglašava da se na trasi radova ne pojavljuje niko od investitora, odnosno predstavnika lokalne uprave.

,,Možda je ovo prava prilika da ih pozovemo, da pregovaramo jer ćemo u protivnom blokirati rad mašina. Nijesmo mi protiv izgradnje puta, ali smo ogorčeni zbog načina na koji se to radi. Pitam se ko je nekome dao za pravo da krčmi tuđu zemlju bez pitanja, pa iako je u pitanju objekat od javnog interesa. Sjećam se da su prije dvije godine kada je rađena treća traka u Kusidama, nedaleko od nas, vlasnicima imanja istu klasu zemlje isplaćivali po cijeni dva eura za metar kvadratni. Zamjerio sam investitorima i opštinarima što onog dana kada su došli da ozvaniče početak radova se ne zapitaše da li neko živi u obližnjim kućama i je li neko od nas vlasnik zemlje na tom prostoru. Znali su da to nije njihova djedovina. Prema njoj se sigurno ne bi ovako odnosili, nego bi je dobro unovčili”, kaže Krivokapić.

On dodaje da im je uz sve to i bezbijednost ugrožena jer se kamene gromade svakodnevno obrušavaju niz strmine i dolaze gotovo do kuća.

,,Možda neko misli da je ovo pustara, jer smo od grada udaljeni dvadesetak kilometara i selo se raselilo, ali mi smo jedini i pravi vlasnici. Ne tražimo ništa mimo narod niti ćemo određivati neku posebnu cijenu, već hoćemo samo da nam isplate ono što nam po zakonu pripada. Ako je žiteljima Kusida imovina isplaćivanna dva eura po kvadratu, onda neka je i nama isplate po toj cijeni”, podvlači Krivokapić.
Njegov komšija Slobodan Sinđić kaže da ih niko do nadležnih nije kontaktirao niti pitao da li na potezu treće trake ima privatne imovine.

,,U neposrednoj blizini magistralnog puta u podnožju strmina nalazi se kuća koju sam naslijedio od tetke. Tuda je prolazila i željeznička pruga Nikšić – Bileća, i poznato mi je da je ta zemlja eksproprisana, ali šta je sa ostalom imovnom. Neka stručnjaci iz nikšićkog katastra izađu na lice mjesta i u našem prisustvu premjere zemlju. Ako se utvrdi da je od nasipa ispod puta državna imovina, neka im je sa srećom. Ako bude naša, moraće da je plate. Puteve koje smo koristili kao prečice da bi izašli od kuća na magistralu mašine su preorale, tako da sada možemo samo obilaznim makadamskim putem doći do kuća”, naglašava Sinđić, ističući da je neshvatljiv način na koji se završava posao.

,,Nijesam protiv gradnje puta, ali sam ogorčen načinom na koji se to završava. Neka dođu investitori da razgovaramo, a stručnjaci iz Katastra da premjere imanja, pa tek tada neka nastave sa prekopavanjem terena”, poručuje Sinđić.