Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju  je saopštio podatke vezane za visinu sniježnog pokrivača u Crnoj Gori.

Prema njihovim podacima, najviše snijega je na Žabljaku, i to 95 cm.
Slijede Plužine sa 43 cm, zatim Šavnik sa 40 cm, Kolašin sa 37 cm i Pljevlja sa 20 cm.

Snijega takođe ima i na Cetinju i to 18 cm, u Nikšiću 12 cm, kao i Andrijevici i Gusinju gdje je palo 8 cm snijega.