Željezara Nikšić i Rudnici boksita, nalaze se na Crnoj listi poreskih dužnika, koji duguju ukupno 167,58 miliona eura odnosno sedam miliona više u odnosu na prethodni spisak, objavljen u aprilu.

Dug Željezare procjenjuje se na oko 1,98 miliona eura, dok Rudnici boksita duguju 1,4 miliona eura.

Na listi Poreske uprave i Ministarstva finansija, sa presjekom stanja na 7. jul, nalazi se 200 poreskih obveznika sa najvećim iznosom duga po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrijednost (PDV), na dobit, na promet nepokretnosti, akciza i koncesija.

Poreska Uprava Crnu listu objavljuje kvartalno, na osnovu izmjena Zakona o poreskoj administraciji.