mladi niksica

Poreska uprava (PU) i Unija poslovadaca (UPCG) razmotriće mogućnosti daljeg smanjenja administrativnog i legislativnog opterećenja za poreske obveznike, u cilju podsticanja dobrovoljnog poštovanja propisa i jačanja discipline u toj oblasti, prenosi RTCG.

Na sastanku predstavnika PU i UPCG, koji je održan u utorak, dogovoreno je da će u skladu sa protokolom o saradnji te dvije institucije na narednim koordinacionim sastancima biti riječi o mogućnostima daljeg smanjenja administrativnog i legislativnog opterećenja za poreske obveznike.
Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu PU, na sastanku su predstavljene tekuće aktivnosti PU i strateški ciljevi za period od naredne do 2020. godine.
„Tokom sastanka predstavnici PU upoznali su prisutne sa ostvarenjem naplate prihoda za prethodnih osam mjeseci, naporima na jačanju poreske discipline i rezultati pilot projekta uspostavljanja naplatnog Kol centra za obezbijeđenje poreskih prijava i poreskih uplata“, dodaje se u saopštenju.
Predstavljena su i strateška opredjeljenja PU za period do 2020. godine, koja obuhvataju ulaganje u kapacitete ljudskih resursa uz novu organizacionu strukturu, nabavku integrisanog informacionog sistema, pružanje usluga poreskim obveznicima, borbu protiv sive ekonomije i efektivno upravljanje poreskim dugovanjima.
Predsjednik UPCG, Svetlana Vuksanović, ocijenila je poztivnim dosadašnje napore i ostvarene rezultate PU, sa posebnim osvrtom na činjenicu da se planiranje i realizacija aktvinosti obavljaju poštujući principe transparentnosti i otvorene komunikacije sa privrednicima i građanima.