Grafički rad Adele Zejnilović “Font Njegoš”, postavljen je na zgradi Ministarstva kulture na Cetinju, povodom 170 godina objavljivanja prvog izdanja “Gorskog vijenca”, a kojim je mlada umjetnica predstavila vizuelnu projekciju rukopisa crnogorskog vladike i književnika.

Riječ je o dijelu njenog umjetničkog dizajnerskog projekta iz 2013. godine.

Umjetnica svoj postupak gradi u vremenu svakodnevnog nastanka novih fontova, a polazište za rad nalazi u kulturnoj istoriji, prije svega u opusu Petra II Petrovića Njegoša.

Grafičkim radom donijela je interpretaciju originalnog rukopisa “Gorskog vijenca”, koji se čuva u Njegoševom muzeju, “Biljardi” na Cetinju.

Adela Zejnilović kaže da je font “Njegoš” našao svoje mjesto kroz vrijeme i primjenu dizajnerskog jezika, koji mu daje zanimljiviju formu.
“Font je našao svoje mjesto kroz vrijeme, što mi je bilo iznenađenje. Mislim da ćemo se pozabaviti njegovom promocijom na još neki drugi način, da propamo da ga ponudimo”, kazala je Zejnilović za Televiziju Crne Gore.

Budući projekat će se, kako je najavila, ponovo ticati Crne Gore.

“Naredni projekat će biti malo drugačiji, moderniji i opet će odgovarati na pitanja pisma u prostoru”, saopštila je grafička dizajnerka.