Mladi Nikšića

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u 2017. godini obavila je 62 kontrole na domaćim farmama živine i otkrila prisustvo salmonele u jednom jatu koka nosilja koje je, kazali su iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, u cjelosti uništeno, odnosno eutanazirano na propisan način.

“U kontrolama jaja nije utvrđeno prisustvo rezidua nedozvoljenih veterinarskih ljekova”, kazali su iz Uprave i objasnili da se kontrole na farmama vrše u skladu sa planovima službene kontrole, kao i po programima monitoringa, prenosi rtcg.me.
Iz Uprave ističu da tokom kontrola “nijesu utvrđene nepravilnosti većeg obima niti nepravilnosti za koje su propisane mjere zabrane ili ograničenja stavljanja u promet jaja sa naših farmi”.
“Najčešće su utvrđivane nepravilnosti u dijelu neispunjenosti svih propisanih biosigurnosih mjera na farmama kojima se prvenstveno obezbjeđuje zdravlje živine, posebno u dijelu virusnih bolesti kao što su njukastl (kuga) živine i Avijarna influence ptica (ptičiji grip)”, kazali su Dnevnim novinama iz Uprave.
Dodatno, zbog saznanja da se nekim zemljama EU utvrdilo prisustvo nedozvoljenog insekticida (pesticida) u jajima, porijeklom od sredstva za dezinsekciju farmi protiv određeni vrste vaši, ističu iz Uprave, jaja su dodatno kontrolisana i na prisutnost Fipronila.
“Svi ispitivani uzorci jaja stavljenih na tržište kako sa naših farmi tako i iz uvoza bili su uredni i nije utvrđena prisutnost fipronila”, naglasili su iz Uprave.
Kontrole živinskog mesa, kada je u pitanju domaća proizvodnja, objašnjavaju, obavlja se u kompletnom “lancu ishrane” – od farmi za tov pilića tokom uzgoja, zatim u klanicama za klanje i rasijecanje mesa živine i konačno na mjestu prodaje ili obrade radi usluživanja ovom vrstom mesa, odnosno prodajnim i ugostiteljskim objektima.
“Tokom proizvodnog ciklusa kontroliše se upotreba koncentrovanih smješa za ishranu pilića, a svako jato, prije klanja provjerava se na prisutnost salmonele. Zatim se uzorci obavezno uzimaju i tokom klanja po utvrđenom propisanom postupku”, pojašnjavaju iz Uprave.
Svaka pošiljka živinskog mesa i proizvoda od mesa živine i proizvoda od jaja koja se uvozi u Crnu Goru, tvrde iz Uprave, podliježe obaveznom pregledu granične veterinarske inspekcije prije stavljanja u promet.
“U 2017. godini vraćene su inoisporučiocima dvije pošiljke živinskog mesa, jer je u njima utvrđeno prisustvo salmonele”, naglasili su.
Zakonom o bezbjednosti hrane, dodaju, utvrđena je obaveza svih lica (pravnih lica, fizičkih lica i preduzetnika) koji obavljaju djelatnost primarne proizvodnje jaja radi stavljanja u javni promet da budu upisani u Registar registrovanih objekata koji vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitrane poslove.
“Takođe, propisana je obaveza tim licima da sprovode sve zahtjeve vezane za dobrobit i zdravlje životinja. Dalje, dužni su da preduzmu sve propisane mjere za bezbjednost jaja koji se stavljaju na tržište sa tih farmi (koka nosilja, prepelica)”, podsjećaju iz Uprave.
Bezbjednost jaja, pojašnjavaju, obezbjeđuje se tokom samog proizvodnog procesa i to upotrebom kontrolisane hrane za životinje, pravilnom upotrebom veterinarskih ljekova tokom liječenja živine, poštovanjem propisane karence i provjerom statusa živine tokom uzgoja na prisutnost određenih sojeva salmonele utvrđenim metodama.