Za krivično djelo nedavanje izdržavanja u 2019. godini sudovi su izrekli 130 sankcija, od čega 29 zatvorskih kazni, tri kazne kućnog zatvora, četiri novčane kazne, 18 kazni u javnom interesu, jedna sudska opomena, a najviše je izrečeno uslovnih osuda 75. To se navodi u Izvještaju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za prošlu godinu, pišu Dnevne novine.

Kada su u pitanju kazne za krivično djelo iz člana 220 Krivičnog zakonika nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, izrečeno je 207 prvostepenih kazni i 187 pravosnažnih kazni u prošloj godini. Zatvorske kazne su izrečene u 69 predmeta, od čega su 59 postale pravosnažne.
“Sankcije u prvostepenom postupku su izrečene na sljedeći način šest kazni kućnog zatvora, dvije novčane kazne, devet mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana, četiri mjere obaveznog liječenja alkoholičara, dvije mjere obaveznog liječenja narkomana”, navodi se u izvještaju.
Za isto krivično djelo izrečene su i tri mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi, te jedna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi. Jedno lice je sankcionisano oduzimanjem oružja, tri lica oduzimanjem ostalih predmeta.
U jednom predmetu zbog nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici izrečena je jedna mjera pojačanog nadzora organa starateljstva, te jedna mjera posebne obaveze uključivanja u sportske aktivnosti, zatim 16 kazni rada u javnom interesu, jedna sudska opomena, 83 uslovne osude.
“Sankcije izrečene pravosnažnim odlukama su sljedeće četiri kazne kućnog zatvora, dvije novčane kazne, devet mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana, četiri mjere obaveznog liječenja alkoholičara, mjera obaveznog liječenja narkomana, tri mjere obaveznog psihijatrijskog liječenje na slobodi, a jedna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi”, stoji u izvještaju.
U jednom predmetu zbog nasilja u porodici oduzeto je oružje, a u tri ostali predmeti.
Pravosnažna je i jedna mjera pojačanog nadzora organa starateljstva, te 15 kazni rada u javnom interesu, kao i 79 uslovnih osuda, te zatvorska kazna 59 zatvorskih kazni i jedna zabrana približavanja.
Sudovi imali 602 predmeta koji sadrže diskriminaciju
Prema podacima Sudskog savjeta Crne Gore u 2019. godini podnijeta je jedna tužba zbog diskriminacije.
“Datum podnošenja tužbe je 30. april 2019. godine čiji tužbeni zahtjev je usvojen, ali odluka još nije pravosnažna. Postupak je vođen zbog neposredne diskriminacije usljed nemogućnosti pristupa i korišćenja objekta muškoj osobi sa invaliditetom, a trajao je 227. Za jedan predmet iz 2018. godine tužbeni zahtjev tužilje odbijen je kao neosnovan, u pitanju je bio mobing zlostavljanje na radu. Odluka nije pravosnažna, a postupak je trajao 315 dana”, navodi se u izvještaju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.
Kako se dalje navodi, za jedan predmet iz 2017. godine donijeto je rješenje o prekidu zbog smrti tužiteljke, a u pitanju je bila diskriminacija u oblasti rada.
“Sudski savjet je dostavio tabelarni prikaz o ukupno 602 postupka pred sudovima u 2019. godini zbog krivičnih djela koja se po svojim elementima bića mogu smatrati diskriminatornim, i to: teško ubistvo na štetu bremenite žene, djeteta 24 predmeta; povreda ravnopravnosti jedan; silovanje 21 predmet; obljuba nad nemoćnim licem tri; obljuba sa djetetom devet predemta; obljuba zloupotrebom položaja tri; dječja pornografija, prikazivanje pornografskog materijala djeci i proizvodnja i posjedovanje dječje pornografije tri predmeta; vanbračna zajednica sa maloljetnim licem 13; oduzimanje maloljetnog lica 12; zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica jedan; nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici 253; nedavanje izdržavanja 256; kršenje porodičnih obaveza jedan; povreda ravnopravnosti u zapošljavanju jedan i ratni zločini protiv civilnog stanovništva jedan”, zaključuje se u izvještaju.