Četvoro djece, starosti od četiri do 15 godina, krajem prošle godine je smješteno u Dječji dom “Mladost” u Bijeloj, a roditelji su završili u izvršnom zatvoru.

Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda utvrdila je da su djeci jedne porodice koja živi u Baru povrijeđena garantovana prava, među kojima prava na odgovarajuću roditeljsku brigu, na zaštitu od nasilja i zanemarivanja. Tamošnji Centar za socijalni rad više puta se obraćao tadašnjem Ministarstvu rada i socijalnog staranja u vezi sa stručnom pomoći i konsultacijama radi zbrinjavanja djece, ali nijednom nisu dobili odgovor.
”Treba imati u vidu da blagovremeno reagovanje, u mnogim situacijama može preduprijediti teže posljedice po zdravlje i bezbjednost djece. Ovakva dugotrajana situacija djecu je držala u stanje neizvjesnosti nesigurnosti, iščekivanja”, navodi se u mišljenju.
Pred Osnovnim državnim tužilaštvom vođeno je više postupaka protiv roditelja zbog krivičnih djela nasilje u porodici, za koje su oboje osuđivani.
U decembru 2020. godine situacija u porodici je eskalirala, ponovilo se nasilje između partnera, koji su uhapšeni i sprovedeni u Istražni zatvor.
”Iz izjašnjenja Doma, zapaža se da su se djeca dobro prilagodila u toj ustanovi, da sa njima rade stručni radnici, i saradnici, da zadovoljavaju sve životne potrebe, materijalne i psihološke, obazovne. Sprovodi se psihološki i savjetodavni rad na prevazilaženju teškoća i prethodnih traumatskih iskustava”, navodi se u dokumentu.
Djeca nisu imala prijavljen boravak u Crnoj Gori, niti imaju crnogorsko državljanstvo.
Njihova majka je državljanka Srbije i ima status privremenog boravka u Crnoj Gori, dok otac nema prijavu boravka u Crnoj Gori.
Iz dopisa barskog Centra za socijalni rad Bar iz jula 2019. godine, upućenog vlastima u Srbiji, konstatuje se da je stanje u porodici krajnje zabrinjavajuće, da su “redovnim obilascima na terenu, čak i kada je majka bila kod kuće, bila u teškom alkoholisanom stanju, da čak nije ni konstatovala da su dolazili radnici Centra a da su djecu zatekli da jedu šećer i hljeb, ili crni luk”.
Mijuškovićeva je dala niz preporuka Ministarstvu, među kojima je i da uspostavi bolju saradnju sa organima starateljstva radi pružanja pomoći u slučajevima hitnih potreba za zbrinjavanje djece.
Djeca su sada u Domu u Bijeloj, sačuvani od strahovite sudbine, a apeluje se da se ovakvi propusti više ne dešavaju, jer se zapostavljanjem ovakvih slučajeva mogu uništiti mnogi životi koji su mogli biti spašeni.
Izvor: Vijesti