Radionica pod nazivom „Kako do dobrog biznis plana?“ završena je danas u Inovaciono preduzetničkom centru “Tehopolis”, na kojoj su učesnici obučavani za pisanje biznis planova, ali i riješavanje društvenih problema koji se tiču preduzetništva.

U pomenutoj aktivnosti pored zaposlenih Tehnopolisa, učestvovali su i drugi zainteresovani za razvoj u oblasti biznisa.

Radionicom je rukovodio izvršni direktor Nevladine organizacije (NVO) “Centar za razvoj preduzetničkog društva” Radivoje Drobnjak, trener i konsultant iz oblasti preduzetništva, marketinga i menadžmenta.

Drobnjak je saopštio da je sami fokus radionice usmjeren na razbijanje predrasuda kod ljudi da pokretanje sopstvenog biznisa nije toliko teško i komplikovano kao što se to nekad čini, tumačenjem zakonskih ili nekih drugih administrativnih stvari.

Tokom radionice posebna pažnja je posvećena na osnovne tehnike koje treba ili valja koristiti prilikom pokretanja biznisa, odnosno prilikom izrade biznis plana.

„S obzirom na to da je izrada biznis plana malo kompleksna stvar bilo bi preambiciozno očekivati da u okviru jednog treninga možemo da se pozabavimo sa svim tim pitanjima, tehnikama i metodama, pa smo se tako danas najviše takli nečega što se tiče same srži biznisa i šta je to centar ove oblasti, kako da se usredsredimo na kupce i identifikujemo naše ciljno tržište, a posebno smo se bavili nekim aktivnostima koje upućuju na kvalitete pojedinca i njegovog tima za uspješno obavljanje svog posla“, saopštio je Drobnjak.

On smatra da su ovakva predavanja su veoma korisna, jer se radi na uklanjanju straha mladih ljudi koji žele da kreiraju sopstveni biznis, za koje ističe, da zaista imaju kvalitetne ideje.

Prema njegovim riječima, prva prepreka u pokretanju biznisa je strah od neuspjeha, a dodaje, da je možda gore od toga, da se pokuša, ali sa zakašnjenjem.

Drugio dio prepreka leži u tome, da je Crna Gora zatvorena za nove inovacije, načine poslovanja, kao i prihvatanje modernih inostranih uticaja.

Izvršni direktor pomenute NVO je ipak dodao, da je Crna Gora dosta napredovala i da polako, ali sigurno, biznis barijere se počinju rušiti.

„Bez obzira na sve ovo, i dalje mislim da je biznis ambijent dosta dobar, pogotovo kad se poredimo sa nekim sličnim zemljama, postoji veliki broj programa koji stimulišu, naročito, mlade ljude i to je ono što ohrabruje“, saopštio je Drobnjak.