Site icon Mladi Nikšića

Završena promocija video zapisa “Istine i predrasude o Romima/kinjama i Egipćanima/kama”

 

 

Centar za romske inicijative je u periodu od 01.03. do 02.06.2022. godine kroz 20 edukativnih radionica, završio promociju video zapisa “Istine i predrasude o Romima/kinjama i Egipćanima/kama’’. 

 

Student/kinje, učenici/ce, nastavnici/e i profesori/ce su tom prilikom kroz interaktivnu komunikaciju razgovarali o predrasudama koje najčešće vladaju kada je u pitanju zajednica Roma/kinja i upoznali se sa istinama koje upućuju na vrijednosti i način života romske zajednice. Na radionicama je prisustvovalo 470 učesnika/ca (193m, 277ž) iz 5 osnovnih škola (JU OŠ ,,Mileva Lajović Lalatović’’, JU OŠ ,,Radomir Mitrović’’, JU OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin’’, JU OŠ ,,21 maj’’, JU OŠ ,,Marko Miljanov’’) 5 srednjih škola(JU Srednja Ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić, JU Prva srednja stručna škola Nikšić, JU Srednja stručna škola ,,Vukadin Vukadinović”, JU Srednja ekonomska škola ,,Mirko Vešović”, JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje „ Sergije Stanić“ ) iz Nikšića, Podgorice i Berana, Filozofskog fakulteta Nikšić, Fakulteta političkih nauka i Više medicinske škole u Beranama, a od toga 46 (36ž, 10m) nastavnika/ca i profesora/ica.

 

Aktivnost je realizovana u sklopu projekta “Smanjenje disriminacije prema romskoj i egipćanskoj populaciji”, koji je finansijski podržan od strane Američke Ambasade u Podgorici.

Exit mobile version