Završen trening za mlade na temu volonterizma i aktivizma

U Centru za afirmaciju RE populacije – CAREP, Nikšić, završen je trening za mlade na temu volonterizma i aktivizma.

Predavačica je bila Snežana Milačić – omladinska aktivistkinja i socijalna radnica.

CAREP, u okviru ReLOaD 2 programa koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj, realizuje projekat ,, Pokreni se čovječe” ( #pokrenisečovječe ).
U Crnoj Gori, ReLOaD2 program sprovodi se u partnerstvu sa petnaest lokalnih samouprava, u okviru pet klastera opština, među kojima je „Zajedno Nikšić i Plužine“.