mladi niksica

U vaspitnoj jedinici “Pčelica” završen je projekat “Ekologija u vrtiću”.
U proteklom periodu organizovane su posjete: botaničkoj bašti “Artos”, eko parku “Blace”, Bedemu i gradskom parku, a ovaj vrtić je posjetio predstavnik NVO “Ozon”.

U saradnji sa djecom, roditeljima i upravom organizovana je i akcija uređenja dvorišta.

mladi niksica

Dječijim recitacijama i pjesmama na temu ekologije završen je ovaj projekat, kroz koga su djeca razvijala ekološku svijest o važnosti zaštite životne sredine.