Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa saradnicima boravi 5. i 6. novembra u Nikšiću u okviru Dana ombudsmana.

Građani koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlaštenja mogu razgovarati neposredno sa Zaštitnikom u sali Skupštine opštine Nikšić (sala br. III prvi sprat). Prijem građana/građanki i njihovih pritužbi vršiće se i sjutra od 10:30h do 13:30h.