Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore

Analizom Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore utvrđeno je da su državni organi i organi lokalne samouprave donekle poštovali epidemiološke mjere, ali u nijesu se mogle primjeniti na valjan način. Sve je ovo dovelo do toga da epidemija uđe i među zaposlene u državnim organimam zato traže hitnu reakciju nadležnih.

Predsjednik Sindikat uprave i pravosuđa Nenad Rakočević ističe da u pojedinim državnim organima postoji veliki broj zaraženih a bilo je i smrtnih slučajeva.
“Cijeneći navedeno, a kod činjenice da državni organi i organi lokalne samouprave održavaju kontinuirano proces rada, pri čemu se u velikom broju organa radi i neposredno sa strankama, te izrazito velike negativne efekte krize na socijalni status i zdravlje svih građana, to kao društveno odgovoran Sindikat smatramo da je potrebna hitna reakcija države i svih relevantih subjekata u cilju zaštite zaposlenih”, kazao je on.
Sindikat zato predlaže da poslodavci strogo primjenjuju mjere preventive epidemije, da se obim poslova svede na najmanju mjeru, tj. mjeru hitnih i nedložnih obaveza, a da se svi drugi poslovi koji trpe odlaganje odlože ili rade od kuće.
“Da se većina zaposlenih, a posebno onih koji imaju maloljetnu djecu, stare članove domaćinstva i zdravstveno ugrožene u porodici pošalju na rad od kuće do daljnjeg ili plaćeno odsustvo. Da se prema onima zaposlenima koji rade na radnom mjestu posveti posebna pažnja i posebne mjere zdravstvene zaštite i mjere koje štite od prenatrpavanja poslovnim obavezama”, smatraju iz Sindikata.
Predlažu da u skladu sa preporukama Evropske konfederacije sindikata (ETUC) poslodavci preduzmu sve mjere da teret epidemiološke krize ne pada na osiromašeno građanstvo, da se zadrže sva trenutna primanja i omogući finansijska potpora teško oboljelim i njihovim porodicama a koje žive u uslovima siromaštva.
“Da se koordinisanom akcijom poslodavca, javnih preduzeća, Privredne komore Crne Gore, sindikata, Unije poslodavaca, Crvenog krsta i polumjeseca i drugih relevatnih subjekata obezbjede mehanizmi zaštite i pomoći zaposlenima i svim građana u pogledu poboljšanja materijalnog i zdravstvenog stanja, kako kroz redovna mjesečna primanja, subvencioniranje nezaposlenih, smanjenje cijena osnovnih životnih namirnica i mjesečnih računa za utrošenu električnu energiju i vodu”, navodi se u saopštenju.
Traže i da se obezbjedi subvencioniranje specijalističkih zdravstvenih pregleda u privatnim zdravstvenim ustanovama koje moraju da obave građani u privatnim zdravstvenim ustanovama iz razloga, jer isti pregledi nijesu dostupni u okviru KCCG i drugim specijalističkim ustanovama javnog zdravstva.
“Da se hitno definišu konkretne i mjerljive kratkoročne i dugoročne mjere oporavka ekonomije po principu društvene solidarnosti i iskorjenjivanja siromaštva u društvu. Zatim, da se hitno definišu posebne kratkoročne i dugoročne mjere zapošljavanja mladih u formi brzo realizujućih velikih i održivih projekata sa kratkim rokovima realizacije i brzim ostvarivanjem efekta”, navodi se u saopštenju.
Traže I da se putem sredstava informisanja promovišu društvene vrijednosti i sadržaji motivacije ljudi u svijetlu čuvanja zdravlja, društvene solidarnosti i razvojnog elana na ličnom i društvenom planu.
“Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore istovremeno traži i od Saveza sindikata Crne Gore da na svojim organima definiše predlog mjera za ublažavanje epidemiološke, ekonomske i socijalne krize koja je pogodila sve zaposlene i građane, te da svi granski sindikati daju konkretne doprinose lakšem prevazilaženju trenutne situacije”, zaključeno je u saopštenju Sindikata.
Izvor: Fos