Mladi Nikšića

Broj zaposlenih u Crnoj Gori u drugom kvartalu je, prema podacima Monstata, veći 3,4 odsto u odnosu na prethodno tromjesečje.

Aktivnog stanovništva u drugom kvartalu bilo je 272,3 hiljada, od čega je 224,7 hiljade zaposlenih i 47,6 hiljada nezaposlenih. Broj nezaposlenih je smanjen sedam odsto, prenosi agencija Mina.

Prema podacima iz Monstatove Ankete o radnoj snazi, stopa aktivnosti u drugom tromjesečju iznosila je 54,5 odsto, stopa zaposlenosti 44,9 odsto, a nezaposlenosti 17,5 odsto.

„Za populaciju između 15 i 64 godine stopa aktivnosti je 63,6 odsto, stopa zaposlenosti 52,3 odsto, a nezaposlenosti 17,7 odsto“, piše u saopštenju.

Anketom je obuhvaćeno 2,08 hiljada domaćinstava na teritoriji Crne Gore.

Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva, njih 6,2 hiljade, a za 5,28 hiljada osoba od 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti.

D.D.