Broj zaposlenih u Crnoj Gori u trećem kvartalu je, prema podacima Monstata, veći 3,4 odsto u odnosu na prethodno tromjesečje.

Aktivnog stanovništva u trećem kvartalu bilo je 279,5 hiljada, od čega je 232,4 hiljade zaposlenih i 47,1 hiljada nezaposlenih. Broj nezaposlenih je smanjen 1,1 odsto.

Prema podacima iz Monstatove Ankete o radnoj snazi, stopa aktivnosti u trećem tromjesečju iznosila je 55,9 odsto, zaposlenosti 46,5 odsto, a nezaposlenosti 16,9 odsto.

„Za populaciju između 15 i 64 godine, stopa aktivnosti je 65,1 odsto, zaposlenosti 53,9 odsto, a nezaposlenosti 17,1 odsto“, navodi se u saopštenju.

Iz Monstata je saopšteno da je anketom bilo obuhvaćeno 2,07 hiljada domaćinstava na teritoriji Crne Gore.

Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva, njih 6,16 hiljada, a za 5,2 hiljade osoba od 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti.