policija

Uprava policije sinoć je saopštila da je zaposlenima od danas za međugradski saobraćaj, kretanje nakon 21 čas, kao i kretanje u dane vikenda, pored potvrde, neophodno i rješenje o zasnivanju radnog odnosa ili ugovor o radu.

“Naredbom o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa, propisano je da će se zabrana putničkog međugradskog saobraćaja realizovati za gradove nevedeno u Naredbi kao i u dane vikenda u vremenu od petka u 21 časova do ponedjeljka u 05 časova na teritoriji čitave Crne Gore”, navode u policiji.
Ističu da će njihovi službenici u cilju sprovođenja Naredbe, kao i u prethodnom periodu na ulazima/izlazima iz opština detaljno kontrolisaati učesnika u saobraćaju i kretanje dozvoljavati isljučivo vozačima koji na to imaju pravo, na osnovu Naredbe u predviđenim slučajevima.
“Novina, kada je u pitanju međugradski saobraćaj, kretanje nakon 21 čas, kao i kretanje u dane vikenda je da pored potvrde (koja mora biti izdata nakon 10. marta 2021. godine) koju pravna lica izdaju kategoriji zaposlenih u prilogu moraju zaposlenim biti izdati i: rješenje o zasnivaju radnog odnosa (original ili kopija ovjerena i zavedena od strane pravnog lica) ili ugovor o radu (original ili kopija, ovjeren i zaveden od strane pravnog lica). Važno je napomenuti da jedan od ova dva nova dokumenta moraju biti izdata od istog pravnog lica i glasiti na istog zaposlenog (kao i potvrda)”, pojasnili su u Upravi policije.
Samo uz ta dva dokumenta zajedno (potvrda i rješenje o zasnivaju radnog odnosa ili potvrda i ugovor o radu), vozačima i putnicima – zaposlenim i ostalim učesnicima u saobraćaju policija će dozvoliti međugradski saobraćaj i kretanje nakon 21 čas i dane vikenda tj. izlazak ili ulazak u “zaključane” opštine.
“U svim ostalim slučajevima, u odnosu na eventualne zloupotrebe ili kršenje usvojene Naredbe i mjera Ministarstva zdravlja, policijski službenici će preduzimeti zakonom propisane mjere i aktivnosti. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, kao i pravna lica, da se upoznaju sa usvojenom Naredbom i da svoje lične i profesionalne obaveze prilagode nastalim uslovima, te da u komunikaciji sa policijskim službenicima doprinesu, da se usvojene mjere i Naredba sprovedu na propisan način”, poručuju iz policije.