Na rekonstruisanom dijelu puta za Župu ( dionica Rubeža – Krstovače) započeti su radovi na postavljanju odbojnih ograda, kao i zaštitnih mreža na kosinama i postavljanje turističke signalizacije…U toku su radovi na betoniranju greda i ojačavanju potpornih zidova radi postavljanja odbojne ograde. Vrijednost radova je oko 730.000 eura, kako obavještavaju iz Opštine Nikšić