Razvijena Župa, znači razvijen Nikšić i razvijena Crna Gora, ocijenio je predsjednik MZ Župa nikšićka Dragoljub Radulović na okruglom stolu koji je organizovala pomenuta MZ i NVO “Župa u srcu”, prenose Vijesti.

Okrugli sto na temu “Pravci daljeg razvoja Župe zasnovani na njenim potencijalima” okupio je oko 35 učesnika iz različitih oblasti.
Prema riječima Radulovića, zahvaljujući neaktivnosti mještana, kao i Župljana koji su bili na visokim funkcijama taj kraj je ostao nerazvijen i pasivan.
“Nikako ne smijemo da pređemo preko ne baš naklonjenog odnosa lokalne samouprave i države prema najvećoj i najbogatijoj MZ u Crnoj Gori. Zbog toga očekujemo mnogo bolju saradnju u narednom periodu od Opštine ali i državnih organa, jer samo zajednički možemo realizovati zamisli i projekte koji će unaprijediti Župu u svim segmentima”, kazao je Radulović.
Radosav Rako Nikčević, inženjer šumarstva i nekadašnji pomoćnik ministra ekonomije u Vladi Crne Gore kazao je da ništa od velikih resursa koje Župa ima nije organizovano na način da bi bili svi zadovoljni, ističući da njeni prirodni resursi ne zaostaju za vodećim zimskim centrima. Vodeni potencijali Župe, smatra Nikčević, nijesu mali za proizvodnju električne energije, prostori Lukavice i Moračkih planina mogu da budu dio budućeg ski centra, a značajni su i šumski i rudni resursi.
Milan Korać, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje govorio je o velikom potencijalu Župe za stvaranje uspješnih sportista, ali i o neophodnosti zajedničkog djelovanja na zaštiti i valorizaciji njenih kulturnih dobara, dok se Dragan Bojović, bivši direktor KAP-a i Agencije za energetiku, osvrnuo na vodene i potencijale za razvoj turizma uz poruku da treba biti uporan, istrajan i raditi projekat po projekat.
Jovo Radulović, iz organizacije “Župa u srcu” kazao je da su godinama u toj MZ vidljive različite podjele, tako da je cilj projekta da Župljani shvate da bez zajedničkog djelovanja nema pravog puta.
“Dolazi vrijeme kad Župa mora biti pripremljena, prvo organizacijono i kadrovski za proces ulaska u Evropsku uniju, kako bi na pravi način privukla predpristupne i fondove EU kroz kvalitetne projekte. Moramo i dalje promovisati zajedništvo i potencijale koje Župa neosporno ima”, kazao je Radulović.
Privrednik Baćo Zečević je predstavio idejni projekat uređenja Gračanice u cilju stvaranja turističko-rekreacione oblasti, sa biciklističkim i pješačkim stazama, terenima za tenis, golf, ali i botaničkim baštama.
I prof. dr Milo Mrkić, stručnjak iz oblasti hidroenergetike, predstavio je projekat koji se tiče Gračanice, ali se odnosi na korišćenje vodenog potencijala te rijeke i njenih pritoka.
Dragan Laketić, nedavno nagrađen kao najuspješniji menadžer u državnim firmama, je istakao da treba početi od malih projekata i tu se testirati da bi vidjeli koliko svi, kao zajednica, imamo potencijala.
U diskusiji je učešća uzeo veći broj govornika, a zaključak je da je neophodno formirati lokalni Savjet za održivi razvoj, izraditi Strategiju razvoja Župe i formirati radne grupe u pojedinim oblastima koje će biti zadužene za stvaranje boljih uslova za razvoj te MZ.
Okrugli sto je organizovan u sklopu projekta ”Zajedno za budućnost Župe” finansiranog od strane EU.