Mladi Nikšića

U budžetu za zdravstvo za 2018. godinu opredijeljeno je 207,94 miliona eura, što je za oko devet miliona više nego prethodne godine, piše Pobjeda. 

Od tog novca, kako se navodi u prijedlogu budžeta koji je utvrdila Vlada, 16,5 miliona biće izdvojeno za liječenje u crnogorskim i inostranim privatnim klinikama.
Za ljekove na recept u državnim i privatnim apotekama sa kojima Fond zdravstva ima sklopljen ugovor, medicinska sredstva, troškove ishrane pacijenata, gorivo, struju, radnu odjeću… predviđeno je 76,5 miliona eura, odnosno četiri više nego lani.
U taj iznos ubrajaju su i troškovi za sprovođenje nacionalnih programa za rano otkrivanje i liječenje raka, skrining debelog crijeva, dojke, grlića materice, kože, za sprovođenje transplantacionog programa… Tu je uračunata i realizacija projekta medicinskog otpada u skladu sa Ugovorom o koncesiji za upravljanje medicinskim otpadom koji je Vlada potpisala sa Konzorcijumom OMP Ekomedika Podgorica, kao i za kontinuiranu medicinsku edukaciju i angažovanje stručnjaka iz određenih oblasti medicine iz referentnih ustanova iz inostranstva.
U prijedlogu budžeta piše da će za obezbjeđenje ortopedskih sprava i pomagala biti izdvojeno 1,70, a za bolovanja duža od 60 dana tri i po miliona eura, dok je iznos za putne troškove ostao gotovo na prošlogodišnjem nivou, odnosno 3,85 miliona eura.
Za plate 8.000 zaposlenih u sektoru zdravstva biće izdvojeno 89,17 miliona eura, što je za svega 80.000 eura više nego što je bilo prošle godine.
“Ova sredstva obuhvataju novac za isplatu zarada za postojeći broj zaposlenih u javnim ustanovama, prijem novih specijalizanata, pripravnika, popunjavanje dijela nedostajućeg kadra”, piše, između ostalog, u prijedlogu budžeta.
Navodi se da je planom razvoja ljudskih resursa predviđeno postepeno povećanje broja ljekara i ostalog medicinskog osoblja kroz trogodišnji period.
U prijedlogu budžeta piše da će se na taj način ublažiti deficit kadra i smanjiti obim prekovremenog rada, ali i da će sredstva kojima se plaća prekovremeni rad da budu usmjerena za redovan rad novoprimljenih kadrova.
Za rješavanje strambenog pitanja zaposlenih u zdravstvu opredijeljeno je 0,60 miliona eura.
Za Institut za javno zdravlje opredijeljeno je 2,60 miliona eura od kojih će 0,98 miliona biti izdvojeno za nabavku mikrobioloških dijagnostikuma i drugog potrošnog materijala za potrebe osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje i sredstva za vakcinaciju i imunizaciju. Budžetom je za Farmaceutsku i Ljekarsku komoru opredijeljeno 0,16 miliona eura.
U kapitalnom budžetu za narednu godinu biće izdvojeno 790.000 eura za izgradnju i rekonstrukciju zdravstvenih objekata.