Crna Gora će godišnje obezbjeđivati oko 44 hiljade eura za rad Regionalne kancelarije za saradnju mladih, čije je sjedište u Tirani, prenose Vijesti.

 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije sjutra će, na sjednici na Cetinju, razmatrati poslanici crnogorskog parlamenta.

Kancelarija ima za cilj da podrži regionalnu razmjenu mladih i njihovih ideja, kao osnov za perspektivu buduće saradnje u regionu Zapadnog Balkana, i da omogući intenziviranje regionalne saradnje i institucijama koje su posvećene mladima.

„Kancelarija će imati ulogu u obezbjeđivanju sprovođenja zajedničkih regionalnih projekata za mlade ljude sa akcentom na načela demokratske vladavine, održivog ekonomskog razvoja, obrazovanja i inovacija i koordinaciji saradnje mladih na Zapadnom Balkanu“, kaže se u obrazloženju.

Zajedničku deklaraciju o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana potpisali su na Bečkom samitu 27. avgusta 2015. godine premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Nakon potpisivanja Zajedničke deklaracije uspostavljena je Regionalna radna grupa koju su činili predstavnici vlada i nevladinih organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana, a njen zadatak je bio da izradi konkretne predloge misije, strukture, aktivnosti i finansiranja buduće kancelarije.

Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih potpisan je četvrtog jula 2016. godine u Parizu, kada je usvojen i Statut Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Crna Gora je, u skladu sa Sporazumom, obavezna da na godišnjem nivou obezbjedi 44 hiljada eura, što predstavlja oko četiri i po odsto od ukupnih nacionalnih kontribucija ugovornih strana.

Iz budžeta Crne Gore je, za osnivanje lokalne kancelarije, potrebno izdvojiti sredstva za zakup prostorija i režijske troškove, što će, prema procjenama, na godišnjem nivou iznositi do 15 hiljada eura.

Regionalna kancelarija za saradnju mladih, kako je predviđeno Sporazumom, počela je sa radom početkom ove godine u Tirani.

Na sjednici na Cetinju poslanici će verifikovati nekoliko međunarodnih sporazuma i konvencija, a na dnevnom redu si izbori i imenovanja.