Novčana nagrada u iznosu od 50€ dodjeljena je nosiocima diplome “Luča” OŠ “Dušan Bojović”. Nagrada je uručena učenicima Lazaru Mandiću, Dragani Pindović i Mileni Rašković.

Nagradu dodjeljuje CKB-a.

“Učenicima čestitamo i želimo puno uspjeha u daljem školovanju, a jedno veliko, hvala CKB-i, za pažnju i saradnju svih ovih godina”, saopštili su na zvaničnoj stranici ove OŠ.